Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 11 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
66/TTr -UBND 18/05/2017 Đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thành phố
64/TTr-UBND 16/05/2017 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp kênh Bờ Đập đi Ruộng Cồn xã Thạch Môn
20/BC-CAX 10/05/2017 V/v xác minh thông tin công dân trên địa bàn xã Thạch Môn
58/TTr-UBND 05/05/2017 V/v đề nghị trợ cấp cho đối tượng người khuyết tật
59/TTr-UBND 05/05/2017 Đề nghị phê duyệt kết quả điều tra lao động việc làm đến tháng 4/ 2017
60/TTr-UBND 05/05/2017 V/v đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH
61/TTr-UBND 05/05/2017 Đề nghị trợ cấp xã hội cho đối tượng NCT
56/TTr-UBND 28/04/2017 V/v xin di dời và xây dựng thêm trạm biến áp
56/TTr-UBND 28/04/2017 V/v xin di dời và xây dựng thêm trạm biến áp
53 /TTr-UBND 25/04/2017 V/v xin thanh toán nguồn kinh phí theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 theo KH vốn năm 2017 từ ngân sách thành phố

  Văn bản mới

 • 739/QĐ-UBND
  Ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
 • 41/UBND-VP
  V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính
 • 66/TTr -UBND
  Đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thành phố
 • 55/GM-UBND
  Ủy ban nhân dân xã Thạch Môn tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2017.
 • 64/TTr-UBND
  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp kênh Bờ Đập đi Ruộng Cồn xã Thạch Môn
 • 54/GM-UBND
  Ủy ban nhân dân xã Thạch Môn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn năm 2016; Triển khai nhiệm vụ năm 2017
 • 20/BC-CAX
  V/v xác minh thông tin công dân trên địa bàn xã Thạch Môn
 • 33/UBND
  Xin hỗ trợ nguồn vốn thanh toán khối lượng thực hiện công trình: Đường giao thông trục chính vùng Đồng Màu xã Thạch Môn
 • 32/UBND-VP
  V/v xin thay đổi thành phần dự họp
 • 58/TTr-UBND
  V/v đề nghị trợ cấp cho đối tượng người khuyết tật