TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO

1.  Đ/c Trần Hồng Cẩm

     -   Sinh năm: 1962

     -   Quê quán: Thôn Tiền Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

     -   Quá trình công tác:

         +  Từ năm 1989 – 1994: Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã khóa XIV, kiêm xã đội trưởng.

         +  Từ năm 1994 – 1999:  Đại biểu HĐND xã khóa XV, giữ chức phó chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ năm 1999 – 2000:  giữ chức phó chủ tịch HĐND xã khóa XVI.

         +  Từ năm 2000 – 2003:   Đại biểu HĐND xã khóa XVI, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

         +  Từ năm 2003 – 2005:    giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tuyên giáo.

         +  Từ 10/2005 – 9/2009:  Giữ chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

         +  Từ 10/2009 – 11/2009:  Giữ chức bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

         +  Từ 12/2009 – 6/2011:  Giữ chức bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ 7/2011 – nay:  Giữ chức bí thư đảng ủy xã.

2.  Đ/c Trương Khánh Thanh.

     -   Sinh năm: 19/12/1960

     -   Quê quán: Thôn Thanh Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

     -   Quá trình công tác:

         +  Từ 2/1996 – 5/1998:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, PBT Đảng ủy xã.

         +  Từ 6/1998 – 10/2000:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Trực Đảng ủy xã.

         +  Từ 11/2000 – 6/2008:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, PCT UBND xã.

         +  Từ 7/2008 – 5/2011:  PCT UBND xã, Thường trực đảng ủy xã.

         +  Từ 6/2011 – 5/2015:  Thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ 6/2015 – nay:  Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

3.  Đ/c Nguyễn Tuấn Anh:

      -   Sinh năm: 11/3/1969

      -   Quê quán: Thôn Quyết Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

      -   Quá trình công tác:

        +  Từ 1987– 1989:  Bí thư chi đoàn thôn QuyếtTiến xã Thạch Môn.

        +  Từ 1989– 1/2000:  Phó Bí thư đoàn xã Thạch Môn.

        +  Từ 4/2000 – 2004:  Ủy nhiệm thu UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 2004 – 2011:  Trưởng Ban nông nghiệp UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 6/2011 – 7/2014:  Phó chủ tịch UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 7/2014 – nay:  Phó bí thư  đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thạch Môn.