BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

06/07/2018 09:40:28

TPHT- BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Đậu Thị Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Hà Văn Trọng- TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm 2018 đến nay, BCH, BTV Thành ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí Đô thị loại II, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.  Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đạt kết quả khá, QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung cao.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ ra 8 nhóm tồn tại, hạn chế, đó là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 02 chưa đạt yêu cầu, Thu ngân sách đạt thấp, tiến độ triển khai chuyển đổi chợ còn chậm, công tác đền bù GPMB tái định cư của các dự án còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, kịp thờiquản lý trật tự kỷ cương đô thị chưa triệt để; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định...

      

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

BCH Đảng bộ thành phố đã thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạch định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2018. Trọng tâm là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại II, phường đạt chuẩn VMĐT, xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng đúng thông tin dư luận xã hội.Tăng cường đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thận lợi để kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.