Tin tức, sự kiện Kinh tếChính trịPháp luậtVăn hóa

CHÍNH QUYỀN PHỤC VỤ" NHÂN DÂN Ở TP HÀ TĨNH

2018-10-25 16:15:47

TPHT - Vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 vào cuối tháng 9 vừa qua, người dân địa phương thay vì đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công (TTHCC) TP Hà Tĩnh để làm thủ tục, có thể “nộp” hồ sơ thông qua các thao tác trên máy tính có kết nối mạng ở bất cứ nơi đâu…

Văn bản chỉ đạo điều hành

  • 739/QĐ-UBND: Ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
  • 41/UBND-VP: V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính
  • 66/TTr -UBND: Đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thành phố
  • 55/GM-UBND: Ủy ban nhân dân xã Thạch Môn tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2017.
  • 64/TTr-UBND: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp kênh Bờ Đập đi Ruộng Cồn xã Thạch Môn

81%

Hồ sơ đúng hạn

Đã tiếp nhận
8633 hồ sơ
Đã xử lý
6405 hồ sơ

Chuyên đề phát thanh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 103078 lượt (từ 01/10/2017)

Số lượt truy cập hôm qua: 105

Đang online: 11